Free Web Hosting
 
 
ผลิตภัณฑ์ > นโยบายการผลิต
 
 

  สร้างองค์กรด้วยการสอนคนจริงจัง 5 คนเท่านั้น

    ความคิดที่จะอุปถัมภ์คนทั้งโลกให้มาร่วมธุรกิจกับเราเป็นความคิดเริ่มแรกที่คนเช้าใจระบบแล้วอยากจะให้เกิดขึ้น คุณลองคำนวณดูเราจะใช้เวลาเท่าไรในภารกิจนี้ถ้าเราทำคนเดียว ใชัเวลานานมากและไม่รู้ว่าจะนานสักเท่าไร

     ระบบธุรกิจหลายรุ่น กำหนดไว้ให้คุณจะใช้เวลาเพียงแค่ 6 เดือนเท่านั้นคุณจะเริ่มปลดพันธนาการที่ผูกมัดชีวิตของคุณได้และเมื่อนำไปผสานกับแผนธุรกิจของเครื่องมือ คุณจะเกษียณอายุการทำงานของคุณได้ภายใน 3 ปี ทุกอย่างที่เป็นความยุ่งยาก ความวิตกกังวล ปัญหา จะค่อยๆ ถูกลบออกไปจากชีวิตของคุณและคุณจะเต็มไปด้วยการมีอิสรภาพเรื่องการเงิน เวลา และมีสุขภาพดี

 ผู้ที่ทำธุรกิจมาก่อนคุณจะถามคำถามคุณว่า คุณทำอะไรที่ผมไม่ได้ทำเหมือนคุณบ้าง ช่วยแนะนำผมด้วย คุณจะแซงพวกเขาไปอย่างมั่นคงและหมดความกังวลเหมือนระบบเครือข่ายแบบเดิมๆ

จะเห็นได้ว่า กฎทวีคูณเมื่อเริ่มทำงานในจำนวนคนในเครือข่ายเริ่มต้นที่ 20 จะทวีคูณและเริ่มแซงหน้าในลำดับที่ 23 พอจบที่ 30
คุณจะพบว่า ระบบทวีคูณให้ผลต่างจากระบบธรรมดาถึง 200 ตัว ดังนี้เราจึงมีเวลามีเงินมากกว่าระบบธรรมดา


เอากฎทวีคูณมีใช้

     คุณลองเอาตัวเลขมาคูณกันจะเห็นถึงผลลัพธ์ที่ได้ต่างๆ กันตามตัวเลขที่เรานำมาคำนวณ เราเอาตัวเลขมาเปรียบเสมือนการ ช่วยคน โดยการชวนเขามาเป็นเครือข่ายของเรา จากนั้นเราก็สอนเขาให้รู้ถึงความรู้ต่างๆ กระทั่งเขาสามารถถ่ายทอดความรู้ของพวกเขาไปให้ใครก็ได้ที่เขาอยากสอน ( สอนให้สอนเป็น ) เราจะได้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของกฎทวีคูณนี้

สมมุติให้งานจำนวน 1  เท่ากับการทำงาน 1 วัน ท้ายตารางจะได้เป็นจำนวนปี

ชั้นที่1   ชั้นที่2   ชั้นที่3   ชั้นที่4   ชั้นที่5  

รวม

ทำเพิ่ม งานได้เพิ่ม ปี
2x2 = 4 x2 = 8 x 2 = 16 x 2 = 32 x 2 = 64      
3x3 = 9x3 = 27x3 = 81x3 = 243x3 = 729 1 665 2
4x4 = 16x4 = 64x4 = 256x4 = 1024x4 = 4096 1 3367 9
5x5 = 25x5 = 125x5 = 625x5 = 3125x5 = 15625 1 11529 31

พลังทวีคูณช่วยเราได้มาก
   
 พลังของกฏทวีคูณที่เรารู้ สามารถทำให้เรา "ร่นระยะเวลาการประสบความสำเร็จ" และทำให้เรามี "เวลาการทำงานเพิ่มขึ้น" เมื่อนำมาเทียบกับระบบเครือข่ายที่เราทำงานแค่วันล่ะ 1 ชั่วโมง เราก็สามารถเพิ่มระยะเวลาการทำงานของเราในแต่ละวันเป็น 10 เป็น 100 ชั่วโมงได้ คงเห็นแล้วน่ะครับว่ากฏทวีคูณกับระบบเครือข่ายเกี่ยวข้องกันอย่างไร

 
 
 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข