Free Web Hosting
 
 
ผลิตภัณฑ์ > นโยบายการผลิต
 
 

  เตรียมความพร้อม

     การเริ่มต้นอย่างถูกต้องคือความได้เปรียบที่จะทำให้ท่านมีความมั่นคง ยืนยง และรู้ถึงความถูกต้องของธุรกิจที่มีอนาคตจะต้องทำกันอย่างไร อย่างที่ท่านได้อ่านเรื่องราวของธุรกิจเครือข่ายที่ถูกนำมาใช้อย่างผิดๆ ในหลากหลายธุรกิจ ต่างก็อ้างกันว่า ระบบของเขาเหล่านั้นเติบโตเร็วที่สุด ได้เงินมากที่สุด แนะนำคนมาเป็นสมาชิกแล้วจะได้ค่าตอบแทน หาสมาชิกมาเป็นคนในองค์กรของท่าน 3 คนก็จะคืนทุนค่าสมัครแล้ว
     การกล่าวอ้างแบบนี้ขอให้ท่านระวัง ธุรกิจเครือข่ายที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการที่เราสามารถชวนคนขายเก่งๆ แล้วให้พวกเขามาขายสินค้าให้เราจนมีรายได้เป็นกอบเป็นกำจากแผนธุรกิจ เป็นการคิดและปฏิบัติที่ไม่ยั่งยืน


อย่าเอางานเสริมงานนี้มาเป็นงานหลักในระยะเริ่มต้น

     ธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่ออกแบบมาให้คุณทำงานคู่ไปกับงานประจำที่คุณทำ คุณใช้เวลาว่างของคุณวันละ 1 - 2 ชั่วโมง นำความรู้ของคุณไปบอกเล่าให้คนทั่วๆ ไปได้รู้และตัดสินใจเข้ามาร่วมด้วยตัวของเขาเอง และการที่คุณได้เชิญเขาเหล่านั้นเข้ามาร่วมธุรกิจด้วยกับคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบสอนให้คนเหล่านั้นได้มีความรู้และความเข้าใจเรื่องระบบที่ถูกต้องและสอนให้เขาสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังคนที่พวกเขาอยากจะสอน สินค้าจะเกิดจากการที่เขาจะต้องรู้ถึงความพิเศษของสินค้า เมื่อซื้อมาใช้ คนส่วนใหญ่จะไม่หวนกลับไปใช้สินค้าเดิมอีกเลยและจะทดลองใช้สินค้าชนิดใหม่ๆ จึงป็นที่มาของการเคลื่อนของสินค้าในระบบธุรกิจนี้ เขาอาจอยากจะหารายได้พิเศษเล้กๆ น้อยๆ ซึ่งก็สามารถทำได้ในระบบนี้เมื่อมีการแชร์ความรู้ไปยังคนที่พวกเขารู้จัก
     ผู้สอนไม่สนับสนุนและแนะนำให้ทำธุรกิจนี้เป็นธุรกิจหลัก ธุรกิจนี้จะเป็นธุรกิจหลักของคุณได้ก็ต่อเมื่อคุณมีองค์กร ชั้นที่
1 ที่คุณอุปถัมภ์คนเข้ามามีจำนวน 5 คนและคุณได้สอนให้ทั้ง 5 คนสามารถสอนคน โดยแต่ละคนทั้ง 5 สอนคนของเขาอีกคนละ 5 คน ลึกลงไป 3 ชั้นแล้วคุณจะมีรายได้เพียงพอให้คุณตัดสินใจจะเลือกงานนี้เป็นงานหลักเลี้ยงคุณได้

ใช้งานและศักยภาพของบริษัทที่คุณเป็นหุ้นส่วนให้เกิดประโยชน์
   
ความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญของการขยายเครือข่าย บริษัทจะมีการจัดให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ มีความจำเป็นที่ท่านจะต้องทำตัวให้มีความรู้ที่ทันสมัยอยู่ตลอกเวลา ผู้สอนสนับสนุนให้ท่านเข้ารับการอบรมความรู้นั้นๆ

 
 
 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข