Free Web Hosting
 
 
ผลิตภัณฑ์ > นโยบายการผลิต
 
 

  เริ่มต้นทำอย่างไร

     เรากำลังจะสร้างตึกหลังใหญ่ การสร้างตึกให้คงทนแข็งแรงมั่นคงจำเป็นต้องอาศัยวิทยาการการก่อสร้างมาใช้ รากฐานของตึกจำเป็นที่จะต้องมีเสาเข็มที่แข็งแรงเป็นฐานหลักดังนั้นท่านจะต้องใจเย็นอย่าใจร้อน
     ท่านควรที่จะปูพื้นฐานความคิดซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในธุรกิจนี้ ท่านควรเข้าใจเรื่องระบบ เข้าใจเรื่องการเติบโตแบบทวีคูณซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต ท่านควรทำความเข้าใจว่าธุรกิจนี้เราไม่ได้ทำแต่เพียงลำพังคนเดียวแต่จะทำกับคน เริ่มต้นจากหลักหน่วย สอนให้ทุกคนเข้าใจจากนั้นจะขยายเป็นหลักร้อย เราจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกฎทวีคุณจะทำให้เป็นหลักพันและหลักหมื่นคนในองค์กรเครือข่าย ดังนั้นจึงสำคัญที่จะสอนให้ทุกคนรู้ถึงข้อนี้ก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่ความรู้เรื่องเครื่องมือพิเศษของท่าน มิฉะนั้นท่านอาจยุ่งยากกับหลายๆ ร้อยและหลายๆ พันปัญหาที่มาจากความไม่เข้าใจ  

" ความรู้สึกที่เกิดขึ้นคืออยากจะทำตามข้อมูลที่ได้รับให้ประสบความสำเร็จตามแบบอย่าง เป็นแรงผลักดันอันแรงกล้าที่จะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เรามีคนที่เราอยากจะไปให้ข้อมูลอยู่แล้วและหลังจากที่คนที่เราจะไปให้ข้อมูลเมื่อได้ฟังแล้วพวกเขาต้องสนใจและทำตามที่เราแนะนำแน่เลย "

     คนส่วนใหญ่จะคิดออกมาในแนวนี้ แต่ก่อนที่เราจะลงมือออกสตาร์ทการทำธุรกิจ ขอให้คิดถึงเรื่องธรรมชาติของคนไว้สักนิด ว่าความรู้ความเข้าใจมีขั้นตอน คนส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเข้าใจ ดังนั้นการที่เราจะมาอธิบายไปที่ละคนสองคนเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและความอดทนสูง ผู้สอนจะบอกวิธีการทำและจะสอนให้ท่านเข้าใจและออกสตาร์ทด้วยความสำเร็จซึ่งมือตัวอย่างให้ได้นำมาเป็นเรื่องยืนยันได้


ทดลองใช้สินค้าเพื่อบอกต่อถึงความรู้สึก

     ผู้คนมากมายที่ทำธุรกิจเครือข่ายหลงลืมที่จะบอกเล่าข้อนี้ไปยังผู้ที่เขาอยากจะบอกข้อมูลเรื่องสำคัญให้รู้ มีการนำเอาเทคนิคและวิธีการของกลยุทธ์การขายแบบเซลแมนมาใช้ ขอให้ท่านรู้ไว้ว่าท่านจะสำเร็จได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพราะความไม่เข้าใจว่าสินค้าของเราพิเศษอย่างไรและคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเราจะจ่ายค่าสินค้าที่แพงกว่าสินค้าทีเคยใช้ไปทำไม

เป็นที่ปรึกษาแนะนำและคอยดูแล
     ในเครือข่ายของท่าน ขอให้แยกคนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ใช้สินค้าเพียงอย่างเดียวซึ่งท่านจะมีคนในกลุ่มนี้มากสุดเพียงแค่ 25 คนเท่านั้น
     กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มผู้ร่วมทำธุรกิจจริงจังที่ทำกับท่าน รุ่นแรกที่แนะนำโดยท่านมากมายแต่ท่านจะทำงานกับพวกเขาเพียงแค่ 5 คนจริงจังเท่านั้น คน 5 คนจริงจังจะถูกสอนโดยท่านและพวกเขาจะไปหาคนจริงจังอีกคนละ 5 คนเพื่อทำธุรกิจร่วมเป็นรุ่นที่ 2 และรุ่นที่สองจะไปหาคนจริงอีกคนละ 5 คนเพื่อสร้างกลุ่มธุรกิจในรุ่นที 3 และต่อๆ ไป รุ่นที่ 4 - 5 - 6 ไปเรื่อยๆ

 
 
 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข