Free Web Hosting
 
 
 
 
 

  เลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน

     สินค้าที่ใช้ในในการสร้างธุรกิจของเรา มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นสินค้าที่ดีกว่าท้องตลาดด้วยเหตุผลที่ว่า ในท้องตลาดมีบริษัทที่ผลิตสินค้าออกมาขายและตัดราคาสินค้ากันตลอดจนมีการลดแรกแจกแถมกัน
     สินค้าที่จะขับเคลื่อนธุรกิจของเรามีความจำเป็นที่จะต้องเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นที่ผู้ใช้ต้องซื้อมาใช้ ไม่ใช่สินค้าไม่จำเป็นต้องใช้แต่นำมาใส่ไว้ในระบบเพื่อให้เกิดการบริโภคอย่างไม่มีความจำเป็น
     สินค้าที่นำมาเป็นองค์ประกอบของธุรกิจมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการซื้อใช้ซ้ำๆ ซื้อมาใช้แล้วต้องหมดไป จะทำให้เรามีการขับเคลื่อนของสินค้าอยู่ตลอดเวลา และจะให้ดีเยี่ยมมากที่สุดสินค้าจะต้องเป็นสินค้าที่มีมากหลากหลายและควรที่จะมีการรับประกันความพอใจ คืนสินค้าได้ถ้าหากผู้ใช้ไม่ชอบหรือไม่ประทับใจ เป็นการยืนยันได้เลยว่า ทุกคนจะมองคุณว่า คุณเป็นทำธุรกิจที่ไม่เอาเปรียบ มีความเป็นธรรม มีความยุติธรรม น่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจที่สุดมากกว่าผู้ผลิตรายอื่นๆ


แผนแบ่งรายได้ต้องดีมีคุณธรรม มีความเป็นธรรม ยุติธรรม

     บริษัทที่ให้รายได้มากๆ เมื่อเริ่มต้นและรายได้จะค่อยๆ หดหายไปเมื่อองค์กรที่เราอุปถัมภ์เข้ามามากขึ้นตลอดจนจำกัดการอุปถัมภ์คน ไม่สามารถสร้างเครือข่ายมากพอเท่าที่เราต้องการได้ เราไม่ควรที่จะเลือกบริษัทที่มีลักษณะเช่นนี้มาเป็นเครื่องมือหลักที่จะใช้ขับเคลื่อนธุรกิจเพราะจะเป็นการขัดแย้งกันอย่างเข้ากันไม่ได้กับระบบธุรกิจหลายรุ่น รายได้หลายชั้น

     ถ้าเราไม่พิจาราณาให้ดีและฝืนทำต่อๆ ไป จะไปบรรจบกันที่จุดสิ้นสุดแล้วจะทำให้เราได้รับคำตอบว่าเราเสียเวลากับบริษัทนี้เหลือเกิน หรือ หากโชคไม่ดี บริษัทอาจเลิกกิจการไปโดยไม่รับผิดชอบใดๆกับคำมันสัญญาที่เคยให้ไว้ดังจะพบได้จากเหตุการณ์ที่ผ่านมามีข่าวตามสื่อสารมวลชนว่า บริษัทนั้นๆ ได้ปิดตัวลงแล้วเป็นต้น

หมดกังวลผู้สอนได้พิจารณาสรรหาบริษัทที่ดีเตรียมให้คุณไว้แล้ว
     
ผู้สอนขอมอบเครื่องมือที่จะอำนวยประโยชน์สูงสุดให้กับผู้สนใจที่ได้รับข้อมูลนี้ไม่ว่าจากที่ไดก็ตามเพื่อทุกคนได้รู้ถึงเครื่องมือที่มีศักยภาพสูงสุดเครื่องมือนี้ ผู้สอนไม่ได้มองเพียงแค่จำนวนเงินสูงสุดที่จะได้รับจากแผนธุรกิจของแต่ละบรืษัท ผู้สอนได้มองถึงความพิเศษของบริษัท ความเป็นธรรมของแผนธุรกิจที่จะนำมาผสมผสานกับเนื้องานของระบบได้เป็นอย่างดี จะแตกต่างกันบ้างก็จะอยู่ในส่วนของกลยุทธในการสร้างองค์กรเครือข่ายที่ผู้สอนได้เทียบเคียงและเปรียบเทียบกับประวัติการบริหารธุรกิจของบริษัทที่มีอย่างยาวนาน รับผิดขอบและมีความกระตือเรือล้นที่จะดูแลหุ้นส่วนทางธุรกิจของเขาเป็นอย่างดี
     บริษัทที่ผลิตสินค้าเอง มีโรงงานผลิตเอง มีสถาบันวิจัยสินค้าเพื่อพัฒนาให้สินค้าเป็นสินค้าทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญ เป็นเจ้าของสิทธิบัตรเองเป็นการปกป้องหุ้นส่วนไม่ให้คู่แข่งสามารถแข่งขันได้อย่างสะดวกด้วยการทำสินค้าลอกเรียนแบบมาจำหน่ายแข่งกับเรา ความกังวลข้อนี้ท่านสบายใจได้

 
 
 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข